Profiel omroeper

Profielschets omroeper

De hedendaagse omroeper.

Vroeger was het zo dat een omroeper goed bekend moest staan, geen dronkelap mocht zijn en geen problemen mocht hebben met de Schout en de Schepenen. Men werd omroeper uit armoede om zodoende wat geld bij elkaar te verdienen. De omroeper van vroeger ging zeer sober gekleed. Vaak in een boerenkiel of een zwart pak met pet en klompen.

Tegenwoordig is het zijn van omroeper geen bittere noodzaak meer, maar een hobby. Omroepers worden beschouwd als ambassadeurs van hun woonplaats en/of gemeente. Zij worden ook ingehuurd door diverse soorten organisaties en worden door hen ingezet ter opluistering van allerlei festiviteiten.
In diverse gemeenten worden onze omroepers ingezet om bijvoorbeeld raadsvergaderingen aan te kondigen of om de bevolking op te roepen om te gaan stemmen. Verder zijn er burgemeesters, die hun omroepers meenemen naar officiële bijeenkomsten.

Profielschets: 
De omroeper van nu:

 • Mag een man of vrouw zijn.
 • Moet Nederlandstalig zijn.
 • Moet geïnteresseerd zijn in cultuur en historie.
 • Moet goed bekend staan (geen crimineel, zuiplap of een z.g. aso).
 • Moet een zekere mate van creativiteit bezitten (denk aan het maken van eigen teksten e.d.).
 • Moet in zekere zin durven en kunnen acteren.
 • Mag zich niet als een “clown” gedragen (humor mag wel, maar geen feestneuzen e.d.).
 • Moet een serieus persoon zijn.
 • Moet bereid zijn om zijn/haar eigen stad, dorp of regio te promoten.
 • Moet representatief zijn.
 • Moet beschikken over een duidelijke, luide en dragende stem.
 • Moet het vak van omroeper zien als een hobby.
 • Moet officieel als omroeper zijn geïnstalleerd door de gemeente (eventueel de VVV).

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u echter meer willen weten, dan zijn wij gaarne bereid om een en ander mondeling toe te lichten. Hiertoe kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat of een omroeper bij u in de buurt.