Steun de vereniging

Natuurlijk kunt u onze vereniging steunen met een lidmaatschap of als donateur.
U kunt hiervoor per E-mail contact met ons opnemen.
Hieronder een uittreksel m.b.t. het lidmaatschap uit ons Huishoudelijk Reglement van 22-03-2014.
Artikel 3: (Toelating leden)

alleen hij/hem gebruikt. Met omroepers worden ook de Bellemannen en Ausrufer bedoeld.) Omroepers die zich als nieuwe omroeper aanmelden, worden door het bestuur aangesteld als aspirant omroeper van de vereniging. Deze aspirant omroepers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn om lid te worden en om deel te mogen nemen aan de door de vereniging georganiseerde concoursen.

Bij aanmelding wordt inschrijfgeld betaald. In de ALV van 25 maart 2011 is het inschrijfgeld vastgesteld. In artikel 16.a en 16.e is de hoogte van het inschrijfgeld opgenomen.

Daarna moet  de aspirant omroeper aan minimaal 3 concoursen hebben meegedaan om actief omroeper te worden van de vereniging. Dit wordt dan in de eerstvolgende ALV bevestigd. (geen stemming)

Gedurende deze proefperiode hebben alle leden van de vereniging de mogelijkheid om hun mening over deze aspirant omroeper(s) schriftelijk te ventileren aan het bestuur.

De aspirant omroepers hebben het recht om tussentijds de ALV te bezoeken. Ze zijn lid van de vereniging en hebben stemrecht.

Andere personen dan omroepers kunnen zich als donateur aanmelden bij het bestuur en betalen bij aanmelding inschrijfgeld. In artikel 16.b en 16.e is de hoogte van het inschrijfgeld opgenomen.

Artikel 4: (Voorwaarden voor toelating)

Een persoon, die zich als omroeper bij de vereniging aanmeldt, dient in deze functie te zijn aangesteld of werkzaam zijn. Is dat niet het geval, dan dient dat wel gerealiseerd zijn, uiterlijk 6 maanden na de  ALV, waarin over de  toelating tot aspirant omroeper is beslist.

Donateurs dienen naar de beoordeling van het bestuur affiniteit met de vereniging te hebben.

Leden dienen een “verwerkersovereenkomst i.v.m. de privacy wetgeving” te tekenen en deze bij het bestuur in te leveren. In artikel 17 staat omschreven hoe de EVSDON deze wetgeving verantwoordt.Een verwerkersovereenkomst is opgenomen onder dit Huishoudelijk Reglement.

Artikel 5: (Soorten leden en donateurs/begunstigers)

Actieve omroepers (leden);

Hiermee worden de omroepers bedoeld, die deelnemen aan door de vereniging georganiseerde concoursen of ander door de vereniging georganiseerd omroepers evenement.

Aspirant omroepers (leden);

Hiermee worden omroepers bedoeld, welke worden genoemd in artikel 3.

Omroepers die niet (meer) deelnemen aan concoursen e.d.(leden)

Hiermee worden de leden bedoeld, die omroeper zijn maar aan het bestuur te kennen hebben gegeven dat zij niet aan de door de vereniging georganiseerde concoursen/evenementen willen of kunnen deelnemen.

Ereleden (leden);

Hiermee worden leden van de vereniging bedoeld, die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en welke na voordracht van het bestuur door de ALV als zodanig zijn benoemd.

Lid van verdienste (leden);

Hiermee worden leden van de vereniging bedoeld, die zich meerdere jaren (minimaal 8 jaar) belangeloos hebben ingezet voor de vereniging en welke na voordracht van het bestuur door de ALV als zodanig zijn benoemd. Hierbij valt te denken aan het organiseren van vele concoursen in den lande en promotiewerk in het algemeen.

Donateurs/begunstigers,

dit zijn personen welke affiniteit met de vereniging of het omroepen hebben maar geen omroeper zijn.