Nieuws 2017

Concours Kampen 2018

Uitslag concours Kampen Tijdens Sail Kampen vond met een klein zonnetje het eerste concours plaats van dit jaar. 14 omroepers deden hieraan mee, waaronder de stadsomroeper van Hattem, die na een lang ziekbed weer aanwezig kon zijn. Uitslag: Kampen, Bertus Krabbe Hindeloopen, Rein Mulder Sneek, Jan Sjoerd de Vries