Geen categorie

Steun de vereniging

Natuurlijk kunt u onze vereniging steunen met een lidmaatschap of als donateur.
U kunt hiervoor per E-mail contact met ons opnemen.
Hieronder een uittreksel m.b.t. het lidmaatschap uit ons Huishoudelijk Reglement van 22-03-2014.
Artikel 3: (Toelating leden)

Omroepers (dit kan zowel mannelijk als vrouwelijk zijn, echter in dit reglement wordt alleen hij/hem gebruikt. Met omroepers worden ook de bellemannen bedoeld.) die zich als nieuwe omroeper aanmelden, worden door het bestuur aangesteld als aspirant omroeper van de vereniging. Deze aspirant omroepers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn om lid te worden en om deel te mogen nemen aan de door de vereniging georganiseerde concoursen.

Bij aanmelding wordt inschrijfgeld betaald. In de Algemene Leden Vergadering van 25 maart 2011 is het inschrijfgeld vastgesteld op € 20,=.

Daarna moet  de aspirant omroeper aan minimaal 3 concoursen hebben meegedaan om actief omroeper te worden van de vereniging. Dit wordt dan in de e.v. Algemene Leden Vergadering bevestigd.

Gedurende deze zgn. proeftijd hebben alle leden van de vereniging de mogelijkheid om hun mening over deze aspirant omroeper(s) schriftelijk te ventileren aan het bestuur.

De aspirant omroepers hebben het recht om tussentijds de Algemene Leden Vergaderingen te bezoeken. Ze zijn lid van de vereniging en hebben stemrecht.

Andere personen dan omroepers kunnen zich als donateur/begunstiger aanmelden bij het bestuur en betalen bij aanmelding minimaal € 15,=

 

Artikel 4: (Voorwaarden voor toelating)
Een persoon, die zich als omroeper bij de vereniging aanmeldt, dient in deze functie te zijn aangesteld door een officiële instantie of een –vereniging. Of zij moeten als zodanig worden aangesteld uiterlijk 6 maanden na de Algemene Leden Vergadering, waarin over hun toelating tot actief omroeper is beslist.

Donateurs/begunstigers dienen naar de beoordeling van het bestuur affiniteit met de vereniging te hebben.

 

Artikel 5: (Soorten leden en donateurs/begunstigers) a)    Actieve omroepers;

Hiermee worden de omroepers bedoeld, die deelnemen aan door de vereniging georganiseerde concoursen of ander door de vereniging georganiseerd omroepers evenement.

Omroepers die in het lopend verenigingsjaar niet aan 3 concoursen hebben deelgenomen, worden  overgezet naar de lijst niet actieve leden/niet actieve omroepers.

b)    Aspirant omroepers;

Hiermee worden omroepers bedoeld, welke worden genoemd in artikel 3.

c)    Niet actieve omroepers;

Hiermee worden de leden bedoeld, die omroeper zijn maar aan het bestuur te kennen hebben gegeven dat zij niet aan de door de vereniging georganiseerde concoursen/evenementen willen of  kunnen deelnemen.

Hieronder vallen ook de omroepers welke aan minder dan 3 concoursen in het voorafgaande jaar hebben deelgenomen.

d)    Ereleden;

Hiermee worden leden van de vereniging bedoeld, die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en welke na voordracht van het bestuur door de Algemene Leden Vergadering als zodanig zijn benoemd.

e)    Donateurs/begunstigers, dit zijn personen welke affiniteit met de vereniging of het omroepen hebben maar geen omroeper zijn.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *