U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Gerard Vercauteren, belleman van Temse

 

Kuiper, koetsier, zandleurder, voddenman, scharensliep, belleman… kleurrijke figuren uit de goeie ouwe tijd. Zij hadden een belangrijkemaatschappelijke functie en gaven kleur aan het dagelijkse leven, maar zijn één voor één verdampt in de smeltkroes van de nieuwe tijd.

 Temse heeft sinds 1998 opnieuw een belleman: Gerard Vercauteren.
Met veerman Alin Poort, havenmeester Willy Van Britsom en de hostessen van Toerisme Temse vormt hij een merkwaardig klavertje-van-vier, dat een voorname rol speelt in de propaganda en het imago van Temses toerisme.
Toen slechts weinigen konden lezen en schrijven, was de belleman de boodschapper van de overheid. Dankzij hem wist de gewone man wat er gaande was of komen zou. Naarmate de ongeletterdheid wegebde, werd hij overbodig. In Vlaanderen verdween hij voornamelijk in de jaren ’50, ook in Temse.

 

n de catacomben van mijn geheugen zie ik nog de laatste belleman van Temse: Hypoliet Van Haevre. Maar de belleman kwam weer, als de meest opmerkelijke verrijzenis sinds Lazarus. Een nieuwe lichting – laattijdige nageboorte van de Gentse Feesten – zet de traditie verder. Als aankondiger van feestelijkheden en manifestaties maakt de nieuwe belleman deel uit van de toeristische propagandavoering en draagt hij bij tot de imagovorming van zijn gemeente.

 

Ons land telt 17 nieuwe bellemannen (op 589 gemeenten). Ze zijn zowel nationaal als internationaal georganiseerd. Het eerste kampioenschap van België vond in 2005 plaats in… Temse.

Gerard Vercauteren (geboren op 11/6/1944 in Temse) bood zich in 1998 vrijwillig aan als belleman en we lieten het ons geen tweemaal vragen.

 Hij was de geknipte figuur en maakte in minder dan geen tijd deel uit van Temses toeristisch patrimonium.

Gewapend met zijn bimbammende bel en zijn krachtige bariton kondigt hij de evenementen aan, getooid in een decoratief kostuum en begroeid met een natuurlijke aanwas: een majestueuze knevel, die golvend herinnert aan (over)grootmoeders tijd. Hij is volks en joviaal, humoristisch en hofnarrig, bereidwillig en behulpzaam, altijd paraat waar de handen uit de mouwen moeten worden gestoken.
Hij is vooral ook een levensgenieter, een pallieteriaanse figuur zo weggelopen uit een schilderij van Breughel – een volbloed Bourgondiër, die met grote gretige graagte de graantjes meepikt van de geneugten des levens.

 

 

Zijn inzet is spreekwoordelijk. Hij doet zijn werk met hart en ziel en kijkt op uur noch verplaatsing.

Zijn optredens situeren zich over heel Vlaanderen.

Bovendien is hij zo Temses als de Schelde, Sint-Amelberga en de paling in ’t groen samen.

Vormt hij een attractie in onze contreien, voor de buitenlanders is hij een mobiel curiosum. De Amerikaanse toeristen die Temse bezochten, wilden absoluut met hem op de film en op de foto.


Hij nam al verscheidene malen deel aan wereld-, Europese en nationale kampioenschappen en toernooien, altijd vergezeld door zijn escorte (die hem trouwens al zijn hele leven terzijde staat): z’n echtgenote, Nelly.
De belleman van Temse bekleedt een heel eigen plaats onder de levende bezienswaardigheden. In het toeristisch landschap staat hij als een geklasseerd monument (dat nog niet aan restauratie toe is!).

 

Omwille van zijn verdienste en betekenis werd hij in 2005 door Toerisme Waasland als Gezel van de Wase Raap opgenomen in de Toeristische Adel van het Waasland. Deze sociale promotie was een officiële erkenning, een terechte beloning en bekroning van z’n inzet!

 

Gerard is via mail te bereiken: Gerard Vercauteren